Oddział dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego

Profil: Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Kontakt: telefon centrala (25) 682 22 51   w.221 (ordynator oddziału)   w.222 (pielęgniarka dyżurna)
               telefon bezpośredni - punkt pielęgniarski (25) 684 24 48
Oddział czynny:  od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. od 7.00 do 18.00
Personel oddziału: lekarze, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki i personel oświaty

Profil oddziału:

Do oddziału przyjmowane są dzieci z następującymi problemami:

 • Zaburzenia neurorozwojowe dzieci z „grupy ryzyka okołoporodowego”
 • Dysfunkcje spowodowane wadami wrodzonymi CUN i OUN oraz narządów obwodowych
 • Dysfunkcje związane z brakiem oczekiwanego, prawidłowego rozwoju psychoruchowego o nieustalonej lub ustalonej etiologii np. padaczka
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych, mowy, języka lub całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm
 • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w wieku dziecięcym
 • Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne
 • Pierwotne i wtórne zaburzenia mięśniowe
 • Zaburzenia pozapiramidowe i czynności ruchowych
 • Zespoły genetyczne

Wiek pacjentów:

Programem rehabilitacji objęte są dzieci od 0 – 18 roku życia. Rehabilitacja trwa do czasu przywrócenia pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej
i psychicznej z częstotliwością w zależności od potrzeby 1-5 razy w tygodniu w ramach 120 osobodni rocznie (NFZ)

Formy pracy z pacjentem i prowadzonej terapii w oddziale:

W trakcie pobytu w oddziale pacjent objęty jest:

 • Postępowaniem diagnostycznym w zależności od rodzaju schorzenia:

- konsultacje lekarza specjalisty neurologii dziecięcej
- konsultacje mgr psychologii
- konsultacje mgr logopedy i neurologopedy

 • Kompleksową rehabilitacją leczniczą:

- kinezyterapia i fizjoterapia
- profilaktyka i terapia logopedyczna
- profilaktyka i terapia psychologiczna
- terapia zajęciowa
- stymulacja psychomotoryczna
- terapia SI
- opieka pielęgniarska

Wymagane dokumenty przy przyjęciu w ramach NFZ:

 1. Skierowanie do szpitala:   Szpital Mazowiecki w Garwolinie  –   Oddział dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego

- od lekarza POZ
- z poradni specjalistycznych
- z oddziałów szpitalnych

     2. dowód ubezpieczenia
     3. książeczka zdrowia dziecka
     4. Pesel dziecka

Przyjęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach.

Opublikowano: 15 grudzień 2017
Poprawiono: 14 czerwiec 2018

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.