Kolejka oczekujących

Oddziały Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie prowadzą kolejki  oczekujących osób na przyjęcie do oddziału wg obowiązujących zasad Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z  wymogami pacjent zobowiązany jest m.in.  do:

  • wpisania się na listę oczekujących wyłącznie u jednego świadczeniodawcy
  • powiadomieniu świadczeniodawcy o rezygnacji z oczekiwania na świadczenie
  • stawienie się w wyznaczonym przez oddział terminie do przyjęcia

Wpisu do kolejki można dokonać  dostarczając skierowanie:

  • osobiście
  • elektronicznie

Warunkiem umieszczenia danego Pacjenta w kolejce jest prawidłowo wystawione skierowanie z określeniem rozpoznania wymaganego na danym oddziale.

Prowadzenie kolejki oczekujących pacjentów na realizację  świadczeń  w Poradni lub Pracowni  Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. odbywa się również wg zasad określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Opublikowano: 15 grudzień 2017
Poprawiono: 12 czerwiec 2018

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.