Historia

 

 

Szpital w Garwolinie

 

   Placówka funkcjonuje nieprzerwanie od końca lat 50- tych XX wieku, początkowo jako Państwowe Sanatorium w Garwolinie, a następnie jako Stołeczny Zespół Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w Zagórzu, Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla dzieci i Młodzieży w Zagórzu oraz Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/ Warszawy.

Placówka rozpoczęła działalność pod koniec 1957 roku i funkcjonowała przez 15 lat jako samodzielny podmiot. W 1972 roku w rezultacie przekształceń prowadzonych przez Ministra Zdrowia dokonano połączenia ośrodków w Garwolinie, Józefowie, Zagórzu i Rybienku. Od 1972 roku do 2010 roku placówka w Garwolinie była nieprzerwanie organizacyjnie związana z działalnością ośrodków lecznictwa w Zagórzu, Józefowie i Otwocku. 

Placówka wielokrotnie zmieniała swoją nazwę i przechodziła przekształcenia związane z organizacją działalności, zmieniał się też profil oddziałów, ale zawsze była miejscem gdzie leczono dzieci i młodzież z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi. Placówka w Garwolinie należała do ośrodków o charakterze placówek specjalnych, zajmujących się leczeniem specjalistycznym.

Od 2011 roku Szpital w Garwolinie działa w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod nazwą Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., w której 100 % udziałów w kapitale jest własnością Województwa Mazowieckiego.

Aktualnie działanie Spółki obejmuje prowadzenie zakładów leczniczych realizujących świadczenia medyczne w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zarówno noworodków, dzieci jak i osób dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji i potencjału doświadczonego personelu.

Opublikowano: 15 grudzień 2017
Poprawiono: 14 czerwiec 2018

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.