Ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą

Profil:  Stacjonarne leczenie, rehabilitacja i terapia psychiatryczna osób uzależnionych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi

Kontakt: telefon centrala (25) 682 22 51,  w.  231 (kierownik oddziału), w. 232 (pielęgniarka dyżurna), w. 233 (pielęgniarka oddziałowa)
               telefon bezpośredni - punkt pielęgniarski (25) 684 24 65

Personel:

Ośrodek tworzy zespół wykwalifikowanych osób w dziedzinie terapii uzależnień i leczenia chorób psychicznych, w którego skład wchodzą:
lekarze psychiatrzy, psycholodzy, terapeuci uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień, terapeuci zajęciowi, opiekunowie, pielęgniarki i wychowawcy – pracownicy oświaty.

Pacjent:

Pacjentami Ośrodka jest młodzież w wieku od 13 do 21 lat używająca alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi. W oddziale zapewniona jest opieka medyczna, terapeutyczna i wychowawcza.  

Program leczenia:

Program realizowany jest w warunkach stacjonarnych przez okres 10- 12 miesięcy. Jest to Ośrodek diagnostyczny, motywacyjny i terapeutyczny. W ramach prowadzonej działalności personel zajmuje się diagnozą i terapią pacjentów. Program leczenia w ośrodku realizowany jest poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia grupowe obejmują: grupy motywacyjne, grupy edukacyjne, profilaktyczne– profilaktyka HIV i AIDS, profilaktyka uzależnień, terapia uzależnień. Stosowane są różne formy terapii zajęciowej i ogólnorozwojowej. Ponadto w ramach programu oddziału realizowane są zajęcia sportowe, integracyjne i relaksacyjne. Prowadzone są konsultacje i psychoedukacja dla rodziców i dla rodzin pacjentów. Pacjenci realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej średniej. Praca terapeutów jest nadzorowana i konsultowana przez doświadczonych superwizorów.

Warunki przyjęcia:

Przyjęcia po konsultacjach i telefonicznym zgłoszeniu na listę oczekujących ustalane są z  ordynatorem oddziału lub pielęgniarką oddziałową.
Przyjęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu w ramach NFZ:

  • skierowanie od lekarza psychiatry do leczenia w Ośrodku rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą
  • aktualne ubezpieczenie
  • dokumentacja dotycząca dotychczasowego leczenia (karty informacyjne, zaświadczenia)
  • zaświadczenie ze szkoły
Opublikowano: 15 grudzień 2017
Poprawiono: 14 czerwiec 2018

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.