Konferencja naukowa 2014

Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. był organizatorem I Konferencji naukowej na temat „Współwystępowanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży”, która odbyła się w dniu 17 września 2014 roku na terenie placówki.

Skład Komitetu naukowego Konferencji tworzyli wybitni specjaliści w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży: dr n. med. Lidia Popek, doc. dr hab. Anita Bryńska, prof. dr hab. med. Tomasz Wolańczyk, prof. dr hab. med. Filip Rybakowski, których praca zawodowa jest od wielu lat wyznacznikiem kierunków lecznictwa w tej dziedzinie medycyny.

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego i przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W Konferencji wzięło udział ponad 140 osób z całego kraju, a wśród nich: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień oraz pracownicy placówek związanych z leczeniem i terapią osób z zaburzeniami psychicznymi (informacja: www.mazovia.pl/z-regionu/art,1691,w-trosce-o-zdrowie-psychiczne-najmlodszych.html).

Tematy wykładów dotyczyły problemów występujących w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze ich funkcjonowania emocjonalnego i psychicznego.

W pięciu sesjach tematycznych omówiono m.in. problemy i diagnozę: zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, zaburzeń snu u młodzieży szkolnej i leczonej psychiatrycznie, uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz metod wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Dokonano prezentacji w zakresie zagadnień tematycznych prezentowanych przez uczestników:

 • „Zaburzenia poznania społecznego w jadłowstręcie psychicznym”
 • „Zaburzenia percepcji smaków jako predyktor powikłań metabolicznych u młodzieży leczonej neuroleptykami atypowymi”,
 • „Spektrum zaburzeń autystycznych u dzieci i młodzieży - czy istnieje związek  ze szczepieniami profilaktycznymi?”,
 • „Przywiązanie do rodziców i rówieśników wśród młodzieży”,
 • „Zaburzenia snu u młodzieży szkolnej i leczonej psychiatrycznie”,
 • „Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania jako problem sądu i oddziału psychiatrii sądowej”,
 • „Uzależnienie chemiczne i uzależnienie behawioralne”,
 • „Perfekcjonizm- między lękiem a anoreksją”,
 • „Perfekcjonizm- między lękiem a anoreksją”,
 • „Terapia zaburzeń zachowania w Oddziale Nerwic Młodzieżowych w Garwolinie”,
 • „Problemy emocjonalne i behawioralne wśród dzieci i młodzieży przebywającej w warszawskich domach dziecka”,
 • „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”,
 • „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”,
 • „Terapia uzależnień oparta na dowodach naukowych. Psychoterapia osób  z podwójną diagnozą u których współwystępuje nadużywanie substancji psychoaktywnych i PTSD w oparciu o program terapeutyczny „Poszukiwanie bezpieczeństwa" opracowany przez Lisę M. Najavits”,
 • „Problem, diagnoza, etykieta – rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych u dzieci  i młodzieży”,
 • „Program upowszechniania metod wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu w Polsce”,
 • „Specyfika hierarchii wartości u pacjentów Ośrodka rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą Szpitala Mazowieckiego
  w Garwolinie”.

 

Dokonane prezentacje aktualnego stanu wiedzy i prowadzonych badań w zakresie sposobów diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz wymiana doświadczeń osób zajmujących się powyższą problematyką, umożliwiają zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności leczniczej.

Wskazanie na znaczne rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, w tym szczególnie wśród najmłodszych określa dalsze potrzeby wymiany wiedzy i doświadczenia z udziałem szeregu specjalistów.

Organizacja powyższej Konferencji odbyła się z wykorzystaniem lokalnego wsparcia osób i firm, które doceniły rangę, cel i potrzebę realizacji tego przedsięwzięcia na terenie Garwolina.

Konferencja 2014 (2).jpg Konferencja 2014 (3).jpg Konferencja 2014 Prowadzący.jpg

Konferencja 2014 organizatorzy.jpg Konferencja 2014 prelegenci (1).jpg Konferencja 2014 prelegenci (2).jpg

Konferencja 2014 prelegenci (3).jpg Konferencja 2014 prelegenci (4).jpg Konferencja 2014 prelegenci (5).jpg

Konferencja 2014 prelegenci (6).jpg Konferencja 2014 sala wykładowa (1).jpg Konferencja 2014 sala wykładowa (2).jpg

Konferencja 2014 uczestnicy (1).jpg

Kategoria: Wydarzenia
Opublikowano: 22 wrzesień 2014
Poprawiono: 12 czerwiec 2018

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.